مناقصه ساماندهی تبلیغات محیطی نمایشگاه بین المللی تهران

مناقصه ساماندهی تبلیغات محیطی نمایشگاه بین المللی تهران
مناقصه  گزار : شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران
 تاریخ: 95/06/07
شماره آگهی : نوبت اول
 آدرس : تهران ، بزرگراه چمران ، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران – ساختمان رفاهی ، دبیرخانه نمایشگاه بین المللی

شرح آگهی

فراخوان عمومی شناسایی شرکت مشاوره تبلیغات
نوبت اول
شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد نسبت به استفاده از خدمات مشاورین متخصص در امور تبلیغات ، رسانه و مدیریت جامع تبلیغات در جهت ساماندهی تبلیغات محیطی نمایشگاه به صورت جامع و تفصیلی براساس شرح خدمات مندرج اقدام نماید . لذا از شرکت های مشاوره تبلیغات / ارتباطات که دارای تجربه و تخصص در زمینه ساماندهی تبلیغات محیطی ، مهندسی تبلیغات ، ابزارهای ارتباطی اطلاع رسانی و اجرایی هستند دعوت می گردد حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری از تاریخ اولین انتشار آگهی، پروپوزال پیشنهادی براساس شرخ خدمات ، سوابق اجرایی مرتبط به صورت خرد و کلان تیم اجرایی و برآورد و هزینه خود را براساس تقسیم بندی شرح وظایف به آدرس : تهران ، بزرگراه چمران ، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران – ساختمان رفاهی ، دبیرخانه نمایشگاه بین المللی ارسال نمایند .
اولین نوبت انتشار آگهی: روز سه شنبه مورخ 95.06.09
آخرین مهلت ارسال مدارک (به دبیرخانه شرکت) : روز شنبه مورخ 95.06.27
جهت کسب اطلاعات بیشتر تلفن : 21912752-21912754 روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه ها پاسخگوی سوالات مشارکت کنندگان می باشد .
موضوع : ساماندهی تبلیغات محیطی طرح جامع و تفضیلی تبلیغات محیطی و محاطی محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران
شرایط لازم جهت شرکت در فراخوان :
دارا بودن نیروهای مرتبط با موضوع فراخوان (رشته های کارشناسی صنایع ، تبلیغات ، روابط عمومی ، معماری ، عمران ، مدیریت) داشتن سابقه اجرایی مرتبط با موضوع
شرح خدمات :
1. تدوین، طرح توجیهی کاهش هزینه ها و کسب و افزایش درآمد
2. بررسی و ارائه راهکار جهت آمایش منطقی تبلیغات در سطح نمایشگاه
3. سازماندهی تابلوهای موجود
4. معرفی مناسب ترین شیوه های تبلیغاتی با توجه به شرایط خاص نمایشگاه با بهره گیری از تجارب خارج و داخل کشور
5. بررسی و ارائه راهکار برای سازماندهی و جمع آوری ساختارهای نابهنجار تبلیغاتی
6. طراحی و معرفی سازه های جدید تبلیغاتی متناسب با محیط نمایشگاه (تحقق و پژوهش و ارائه مدل های عملیاتی)
7. تدوین استانداردهای ایمنی ، حجم ، منظر و فضاهای تبلیغاتی در سطح نمایشگاه
8. ارزیابی محتوای قراردادهای گذشته و ارائه راهکارهای مربوطه به ارتقاء بهره وری در تبلیغات
دبیرخانه کمیسیون معاملات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.