تبلیغات خلاقانه سازمان حفاظت از طبیعت Green Yatra

تبلیغات خلاقانه سازمان حفاظت از طبیعت Green Yatra

شاید باور این مسأله اندکی سخت باشد که انسان ها می توانند شرایطی به وجود آورند و یا دست به فعالیت هایی بزنند که آب و هوای زمین را تغییر دهد. به جرأت می توان گفت که اکثر فعالیت های انسانی سبب تولید گازهای گلخانه ای می شود. بدین جهت سازمان حفاظت از طبیعت Green Yatra در پی یک اقدام فرهنگی تبلیغات محیطی خلاقانه ای را اجرا نموده است.

در این تبلیغات محیطی برای اینکه اوج فاجعه گرمای زمین را نشان دهد، تصویری از یک خرس قطبی را بر روی پیراهن حک نموده است و تابشی از نور و گرما بر روی قسمتی از بدن این خرس نمایان است و به این منظور که گرمای زمین خطرات قابل توجه ای را حتی برای قطب جنوب و حیوانات آن که در صفر ترین نقطه آب وهوایی هستند، در پی دارد.

تبلیغات محیطی سازمان حفاظت از طبیعت به شکل هوشمندانه ای مردم را با شعار تبلیغاتی «خاموش کردن گرما» دعوت نموده است و همچنین این پیراهن ها به تعداد زیادی تولید شده تا افراد داوطلب و دوستدارن محیط زیست با این پوشش در جامعه حضور پیدا کنند و به تاثیر از آن در حفاظت از محیط زیست کوشایی مطلوب تری را انجام دهند.

آژانس تبلیغاتی:Makani Creatives , بمبئی، هند
کارگردانان خلاقیت:Ashish Makani, Sameer Makani
مدیران هنری:Dhrupal Mehta, Prasad Rao
کپی رایتر:Chrisel Fonseca
انتشار:2011 دسامبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.