با دوربین لیکا نکته بین شوید

با دوربین لیکا نکته بین شوید

دوربین لیکا، این برند برای معرفی دوربین های عکاسی و تاکید بر قدرت آنها در زوم دست به تبلیغی خلاقانه زده است. طراح این کمپین بی نظیر تصاویری را از یک دیوار با زوم 12x از همان دیوار، را بر روی آن چسبانده است. که تصویر بزرگ شده درزهای بین آجر ها را بر روی دیوار آجری و تصویر بزرگ شده شیارها را بر روی دیوار شیار دار چسبانده است.
این تبلیغ توسط آژانس تبلیغاتی Advico Young & Rubicam در زوریخ با مدیریت خلاقیت، مدیریت هنری و عکاسی Christian Bobst در اکتبر 2007 اجرا شده است.

طرز کار دوربین عکاسی

در هنگام عکسبرداری عدسی دوربین را جلو و عقب می‌بریم تا آنکه در منظره یاب تصویر واضحی از جسم مورد نظر دیده شود. در این حالت تصویری حقیقی و معکوس می‌تواند روی فیلم تشکیل شود که با فشار دکمه شاتر باز می‌شود و نور در مدت مشخص به فیلم می‌رسد و تصویر جسم را روی آن بوجود می‌آورد. در دوربین‌های مدرن به جای فیلم یک حسگر حساس به نور ، متواند از نوع CCD ا CMOS باشد قرار دارد. دوربین های عکاسی از لحاظ ساختاری به طور کلی به دو گروه دیجیتال و آنالوگ تقسیم می شوند و همگی در یک موضوع اشتراک دارند و آن هم؛ گذراندن نور از لنز، نمایش تصویر در ویزور و کانونی کردن صحیح آن روی صفحه حساس ا فئلم است. ساختار دوربین های آنالوگ بر این اساس است که؛ نور از داخل لنز گذشته و پس از برخورد با یک آینه، به سوی چشم ناظر هدایت می شود. وقتی عکاس کادر مناسب و دیگر پارامترها را تنظیم کرد، دکمه شاتر را می فشارد و با این کار بخش هایی که مانع رسیدن نور به صفحه حساس می شده اند، از میان برداشته می شوند. طبیعتاً با بالا رفتن آینه، عکاس قادر به مشاهده آن چه دوربین به سوی آن نشانه رفته است، نیست. با توجه به فاصله کانونی لنز، تصویر مطلوب در نقطه ای خاص و وارونه تصویر اصلی تشکیل می شود. دوربین و فوکوسر آن نیز سبب می شوند این تصویر درست روی محل مورد نظر عکاس؛ یعنی، صفحه حساس(که در دوریبن های آنالوگ، فیلم است) تشکیل شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.