مناقصه خرید و نصب یک عدد تلویزیون شهری در بافق

مناقصه خرید و نصب یک عدد تلویزیون شهری در بافق
مناقصه گزار: شهرداری بافق
 تاریخ: 1394/04/23
شماره آگهی:
آدرس: – ، –

شرح آگهی

دعوتنامه شرکت در مناقصه
شهرداری بافق در نظر دارد خرید و نصب یک عدد تلویزیون شهری طبق مشخصات فنی پیوست را به شرکت های پیمانکاری واجد شرایط واگذار نماید.
حداکثر مهلت تسلیم پیشنهاد به دبیرخانه شهرداری تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 94.5.6 می باشد .
واریز مبلغ 300.000 ریال به حساب جاری 2024092006 بانک تجارت مرکزی شعبه بافق بنام شهرداری بافق بابت خرید اوراق مناقصه و ارائه فیش پرداختی به هنگام دریافت اسناد
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 5 درصد مبلغ پیشنهادی می باشد که می بایست یا به صورت واریز نقد به حساب جاری 822303009299544017 بانک مهر اقتصاد شعبه بافق به نام شهرداری بافق و یا به صورت ضمانت نامه بانکی ترجیحا از بانک تجارت باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.