حذف زوائد بصری از رویکردهای موثر در مدیریت شهری است

حذف زوائد بصری از رویکردهای موثر در مدیریت شهری است

سرپرست شهرداری کرج گفت: احترام به حقوق شهروندی موجب رضایت بیشتر شهروندان و مشارکت بهتر آنان در توسعه شهر خواهد شد و حذف زوائد بصری یکی از رویکردهای موثر در مدیریت شهری است.

به گزارش پایگاه خبری محیطی، محمدرضا احمدی نژاد با اشاره به اینکه کمک به ارتقای سطح کیفی زندگی شهری یکی از وظایف مدیریت شهری در قبال شهروندان به شمار می رود٬ گفت؛ شهرداری کرج تلاش می کند با اجرای اقدامات عمرانی، خدماتی و رفاهی زمینه ارتقای کیفیت زندگی شهروندی را فراهم آورد.

این مسئول شهری اضافه کرد: مهیا کردن زیر ساخت های خدماتی _ رفاهی برای شهروندان و احترام به حقوق شهروندی بستر مناسبی برای مشارکت بیشتر شهروندان در توسعه شهر به وجود می آورد که مجموعه مدیریت شهری تلاش می کند ضمن فراهم آوردن زیر ساخت ها، این مهم را محقق سازد.

سرپرست شهرداری کرج حذف زوائد بصری را یکی دیگر از رویکردهای موثر در تحققِ اهداف مدیریت شهری برشمرد و یادآور شد: توجه بیشتر به مبلمان شهری در دستور کار مجموعه یِ مدیریت شهری قرار گیرد.

وی با بیان این که ایجاد نظم بصری با مطالعات کارشناسی و برنامه ریزی مدون محقق می شود، تصریح کرد: مدیران در این زمینه اهتمام ویژه ای داشته باشند.

احمدی نژاد لزوم توجه به نیاز روحی شهروندان در محلات را ضروری برشمرد و گفت: توجه به نیاز شهروندان به رضایت مندی آنان منجر می شود. جانمایی درست دست سازه ها و ایجاد فضایی مطابق با سلیقه و نیازِ شهروندان بایستی باید در اولویت برنامه های شهری قرار بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.