جمع آوری بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی بدهکار در رشت

جمع آوری بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی بدهکار در رشت

سازمان زیباسازی شهرداری رشت در یک اقدام شجاعانه و کم نظیر، تعداد زیادی از بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر رشت را که بدهکار شهرداری بودند جمع آوری کرد.

به گزارش محیطی دات کام ، صاحبان این بیلبوردها و استندهای تبلیغاتی که قراردادی ۳ ساله با شهرداری رشت در جهت بهره برداری ازین فضاهای تبلیغاتی داشتند در سال گذشته هیچ ریالی بابت اجاره خود به شهرداری پرداخت ننمودند و در سالیان گذشته بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده سالیانه، مبلغ پایه اول سالیانه را پرداخت می کردند که بر اساس بررسی های بعمل آمده واحد درآمد شهرداری رشت باید پاسخگوی این امر باشد.

با تشکیل سازمان زیباسازی شهرداری رشت در یک سال گذشته و اقدامات اولیه شکل گیری این سازمان و عدم ارتباط دریافت اجاره این تابلوهای تبلیغاتی با سازمان جدید التاسیس زیباسازی ، صاحبان این بیلبوردهای تبلیغاتی به دلیل داشتن قرارداد قبلی پاسخی جز بی اعتنایی به اخطار های مکرر ندادند . سرانجام بی اعتنایی های مستمر متخلفان منجر به جمع آوری شبانه این تابلوهای تبلیغاتی توسط سازمان زیباسازی شهرداری رشت گردید .

با توجه به مزایده گذاشتن فضاهای تبلیغاتی شهر رشت بر اساس قوانین و چهارچوب ها در ماه گذشته و انتخاب پنج کانون تبلیغاتی و برنده شدن آنان در مزایده رسمی، مبلغی بالغ بر دو میلیارد و چهارصد میلیون تومان درآمدزایی برای شهرداری رشت از سوی سازمان زیباسازی خواهد بود که می تواند نقطه روشنی در کارنامه های نه  چندان شفاف مدیریت شهری باشد که قطعا با نگاه مثبت شهروندان همراه خواهد بود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.