تجدید مناقصه ساخت و نصب المان در شاهرود

تجدید مناقصه ساخت و نصب المان در شاهرود
مناقصه گزار : شهرداری شاهرود
 تاریخ: 1396/01/15
شماره آگهی : نوبت اول
 آدرس : استان سمنان

شرح آگهی

آگهی تجدید مناقصه
نوبت اول
شهرداری شاهرود در نظر دارد از طریق تجدید مناقصه نسبت به ساخت و نصب المان الغدیر ظرف مدت 3 ماه اقدام نماید. لذا از کلیه افراد حقیقی و حقوقی دعوت بعمل می آید به منظور شرکت در تجدید مناقصه و یا کسب اطلاعات بیشتر از موضوع آگهی همه روزه به جز ایام تعطیل در ساعات اداری به شهرداری مراجعه و یا با تلفن 32224060-023 داخلی 106 و 32333960-023 واحد عمران تماس حاصل نمایند.
ضمنا متن آگهی در سایت شهرداری به آدرس www.shahrood.ir جهت مشاهده مراجعین محترم و متقاضیان قابل رویت و بهره برداری می باشد.
مهلت ارسال پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز شنبه 96.2.2 می باشد.
سید حسن میرفانی- شهردار شاهرود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.