تجدید مناقصه احداث پل عابر پیاده و اجرای فونداسیون در آمل

تجدید مناقصه احداث پل عابر پیاده و اجرای فونداسیون در آمل
مناقصه گزار : شهرداری آمل
 تاریخ: 1396/01/14
شماره آگهی : نوبت دوم
 آدرس : استان مازندران

شرح آگهی

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
نوبت دوم
دستگاه مناقصه گزار: شهرداری آمل
منبع تامین اعتبار: الف – اعتبارات عمومی ( ذیحسابی ) ب- داخلی شهرداری آمل
موضوع مناقصه: پروژه احداث پل عابر پیاده و اجرای فونداسیون پله برقی ,پوشش سقف پله برقی، واقع در خیابان امام رضا ع رضوان 53 – برآورد اولیه: 3.250.000.000 ریال
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 162.500.000 ریال
نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری آمل و یا وجه نقد به حساب سیبا 2171145010008 به نام شهرداری آمل – دارا بودن حداقل رتبه 4 برای شرکت ها با رعایت سقف ارجاع کار در یکی از رسته های ابنیه , راه الزامی است.
ضمنا به پروژه فوق تعدیل تعلق نمی گیرد .
مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه:
اسناد مناقصه در ساعات اداری از تاریخ 96.1.9 لغایت 96.1.16 به فروش می رسد.
محل دریافت اسناد مناقصه: امور قراردادهای شهرداری آمل
سایر جزئیات و اطلاعات در اسناد مناقصه قید شده است.
تاریخ مهلت ارسال اسناد مناقصه به شهرداری آمل: 96.1.27
تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات : 14 مورخ 96.1.28
برای اطلاعات بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و سایت شهرداری WWW.AMOL.IR رجوع گردد.
نمابر: 44259497-011
تلفن: 44229007-011
شهردار آمل – احمد امیر سلیمانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.