تجدید مزایده واگذاری بهره برداری از 4 دستگاه تابلوی تبلیغاتی

تجدید مزایده واگذاری بهره برداری از 4 دستگاه تابلوی تبلیغاتی
مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران
 تاریخ: 1396/01/23
شماره آگهی : نوبت دوم
 آدرس : استان تهران

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی (تجدید مزایده)
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران
موضوع مزایده ها:به شرح ذیل
1- واگذاری بهره برداری از 4 دستگاه تابلوی تبلیغاتی محور رودهن دماوند (رفت و برگشت)
2- واگذاری بهره برداری از 12 دستگاه تابلوی تبلیغاتی محور تهران فیروزکوه (رفت و برگشت)
3- واگذاری بهره برداری از 3 دستگاه تابلوی تبلیغاتی محور تهران جاجرود (رفت و برگشت)
4- واگذاری بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی کمربندی بومهن
5- ساخت، نصب، بهره برداری و نگهداری از عرضه تعداد دو دستگاه پل عابر پیاده واقع در محور تهران- رباط کریم
6- ساخت، نصب، بهره برداری و نگهداری از عرشه تعداد دو دستگاه پل عابر پیاده واقع در محور دماوند- فیروزکوه
زمان دریافت اسناد: از تاریخ 96.01.20 لغایت ساعت 16:15 مورخ 96.01.28
نحوه دریافت اسناد : مراجعه حضوری (به آدرس تهران – تهران نو – بعد از سی متری نارمک – نرسیده به خاقانی – ایستگاه ابوریحان – اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان تهران -طبقه سوم اداره پیمان و رسیدگی) و یا دریافت اینترنتی (از آدرس HTTP://IETS.MPORG.IR)
مهلت ارائه اسناد: حداکثر تا ساعت 10/30 مورخ 96.02.13
زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 11 صبح مورخ 96.02.13
مبلغ واریزی جهت شرکت در مزایده ها : (مبالغ تضمین شرکت در مزایده ها به ترتیب ذیل)
1- مبلغ 71.250.000 ریال بابت تضمین شرکت در مزایده با موضوع 1
2- مبلغ 137.400.000 ریال بابت تضمین شرکت در مزایده با موضوع 2
3- مبلغ 57.300.000 ریال بابت تضمین شرکت در مزایده با موضوع 3
4- مبلغ 347.250.000 ریال بابت تضمین شرکت در مزایده با موضوع 4
5- مبلغ 17.010.000ریال بابت تضمین شرکت در مزایده با موضوع 5
6- مبلغ 30.400.000 ریال بابت تضمین شرکت در مزایده با موضوع 6
محل تحویل اسناد : دبیرخانه کمیسیون مناقصه و مزایده به نشانی بالا
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت HTTP://IETS.MPORG.IR مراجعه شود.
توضیح : در صورت مراجعه حضوری نماینده برای دریافت اسناد ، ارائه معرفینامه رسمی شرکت الزامی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.