تجدید مزایده کلیه فضاهای تبلیغاتی و حاشیه جاده آسیایی

تجدید مزایده کلیه فضاهای تبلیغاتی و حاشیه جاده آسیایی
مزایده گزار : شهرداری چناران
 تاریخ: 1395/07/12
شماره آگهی :
 آدرس : خراسان رضوی

شرح آگهی

تجدید مزایده
شهرداری چناران در نظر دارد به کلیه فضاهای تبلیغاتی سطح شهر و حاشیه جاده آسیایی اعم از پل های عابر پیاده ، بیلبورد ها ، تاج پل زیرگذر، استندها و رولاپها را از طریق مزایده و بر اساس نرخ پایه کارشناس رسمی دادگستری به صورت اجاره به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا کلیه مدیران کانونهای آگهی و تبلیغاتی می توانند حداکثر تا تاریخ 95.7.17 جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه اسناد مزایده به روابط عمومی شهرداری مراجعه نمایند. سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج شده است. هزینه کارشناسی و چاپ آگهی مزایده به نسبت بر عهده برنده خواهد بود.
محمد قهروی – شهرداری چناران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.