تجدید مزایده پروژه تبلیغات محیطی در شریف آباد

تجدید مزایده پروژه تبلیغات محیطی در شریف آباد
مزایده گزار : شهرداری شریف آباد
 تاریخ: 1395/12/16
شماره آگهی : نوبت اول
 آدرس : استان تهران

شرح آگهی

آگهی تجدید مزایده عمومی ( نوبت اول)
شهرداری شریف آباد در نظر دارد پروژه تبلیغات محیطی شهر شریف آباد را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید .
داوطلبان می توانند ظرف مدت 10 روز پس از انتشار نوبت دوم این آگهی در روزنامه کار و کارگر در ساعات اداری به جز ایام تعطیل به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه اسناد مزایده را دریافت و پیشنهادات خود را به دبیرخانه شهرداری شریف آباد تسلیم و رسید دریافت نمایند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 2-02136472770 تماس حاصل فرمایند.
قابل توجه اینکه:
1- شهردار ی در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
2- هزینه درج آگهی به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود.
3- سایر شرایط و اطلاعات در اسناد مزایده درج شده است.
کوروش میرزایی – شهردار شریف آباد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.