تجدید مزایده وصول عوارض فضاهای تبلیغاتی سطح پلدشت

تجدید مزایده وصول عوارض فضاهای تبلیغاتی سطح پلدشت
مزایده گزار : شهرداری پلدشت
 تاریخ: 1395/11/30
شماره آگهی : چاپ اول
 آدرس : استان آذربایجان غربی

شرح آگهی

آگهی تجدید مزایده وصول عوارض فضاهای تبلیغاتی سطح شهر – چاپ اول
شهرداری پلدشت در نظر دارد با استیذان از بند یک مصوبه شماره 1118 مورخه 95.9.30 شورای محترم شهر و تایید نهایی منطقه ای آزاد ماکو وصول عوارض فضاهای تبلیغاتی سطح شهر را واگذار نماید. متقاضیان اعم از حقیقی و حقوقی می توانند جهت کسب اطلاعات کافی و تکمیلی و دریافت فرم تقاضاهای تا مورخه 95.12.17 به واحد اصناف و حقوقی شهرداری مراجعه فرمایند .

Untitled
سید محمد تقی حسن زاده -شهردار پلدشت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.