تجدید مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی پیشانی یک دهنه پل عابر

تجدید مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی پیشانی یک دهنه پل عابر
 مزایده گزار : شهرداری کمال شهر
 تاریخ: 1395/10/07
شماره آگهی : نوبت دوم
 آدرس : استان البرز

شرح آگهی

آگهی تجدید مزایده عمومی
شهرداری کمال شهر در نظر دارد فضای تبلیغاتی پیشانی یک دهنه پل عابر پیاده در مسیر رفت و برگشت واقع در کرج ، کمال شهر ، بلوارر شهید بهشتی ، سه راه باسکول را به صورت اجاره دو ساله به کانون تبلیغاتی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت میگردد با رعایت موارد مندرج در زیر ظرف مدت ده روز پس از چاپ نوبت دوم آگهی از ساعت 9 تا 14 به آدرس شهرستان کرج کمالشهر میدان شهید بهشتی بلوار شهرداری ، شهرداری کمالشهر مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را از واحد امور قراردادها دریافت دارند.
1- ارائه سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 92.880.000 ریال به یکی از روشهای ذیل:
الف ) ضمانتنامه بانکی ترجیحا از یکی از بانکهای استان البرز یا تهران که به مدت 90 روز کاری اعتبار داشته و قابل تمدید باشد.
ب) واریز فیش نققدی به حساب شماره 0106079379000 نزد بانک ملی ایران
ج) چک تضمین شده بانکی در وجه حساب شماره 0106079379000 به نام شهرداری کمال شهر
2- هرگاه برندگان اول و دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
3- شهرداری کمالشهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
4- شرکت کنندگان می بایست جهت خرید اسناد مزایده نسبت به اخذ فیش از شهرداری کمالشهر و واریز مبلغ 500.000 ریال به حسابب شهرداری اقدام نمایند لازم به ذکر می باشد مبلغ واریزی جهت خرید اسناد مزایده به هیچ عنوان مسترد نمی گردد.
5- در هر شرایطی مدارک مندرج در اسناد مزایده ملاک عقد قرارداد خواهد بود.
6- در هنگام خرید اسناد مزایده ارائه اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی و مجوز کانون تبلیغاتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی الزامیی می باشد.
7- توضیح اینکه سپرده نفرات دوم و سوم مزایده تا زمان انعقاد قرارداد با نفر برنده مسترد نخواهد شد.
8- مهلت خرید اسناد از مورخ 95.10.7 لغایت 95.10.16 می باشد . بدیهی است متقاضیان می بایست پس از امضا و درج قیمت پیشنهادیی ، پاکت های مزایده را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 95.10.18 به دبیرخانه شهرداری کمال شهر تحویل داده و رسید دریافت نمایند.
9- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
10- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
11- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
مهرداد ترابیان شهردار کمال شهر
آدرس: البرز, کرج کمالشهر بلوار شهید بهشتی ، بلوار شهرداری کمال شهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.