تجدید مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی محورهای مواصلاتی

تجدید مزایده واگذاری ظرفیت تبلیغاتی محورهای مواصلاتی
مزایده گزار : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم
 تاریخ: 1396/01/30
شماره آگهی : نوبت اول شماره 96/14/1
 آدرس : استان قم

شرح آگهی

آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای به شماره 96/14/1 نوبت اول
موضوع مزایده: واگذاری ظرفیت تبلیغاتی محورهای مواصلاتی استان قم تعداد 221 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی
تضمین شرکت در مزایده: به مبلغ 6.020.000.000 ریال به صورت فیش واریزی به حساب شماره 2176373507002 نزد بانک ملی شعبه مرکزی قم به نام اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یا سهام و اوراق مشارکت بی نام و یا ضمانتنامه بانکی
مهلت و محل دریافت اسناد : تا ساعت 14 مورخ 96.2.7 به آدرس قم- بلوار عمار یاسر مجتمع اداری استان
مهلت تحویل پیشنهادها: ساعت 14 مورخ 96.2.18
زمان و محل بازگشایی پیشنهادها ساعت 9 صبح مورخ 96.2.19 در سالن جلسات اداره کل برگزاری می شود.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد متقاضیان می توانند به سایت http://iets.mporg.ir و یا به آدرس فوق مراجعه نمایند .
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قم
آدرس: قم, بلوار عمار یاسر مجتمع اداری استان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.