تجدید مزایده واگذاری تبلیغات پلهای هوایی – چهاردانگه

تجدید مزایده واگذاری تبلیغات پلهای هوایی – چهاردانگه
مزایده گزار : شهرداری چهاردانگه
 تاریخ: 1395/10/07
شماره آگهی :
 آدرس : استان تهران

شرح آگهی

آگهی تجدید مناقصه و مزایده یک نوبتی
شهرداری چهاردانگه در نظر دارد براساس ماده 5 آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به برگزاری مناقصه و مزایده عمومی با مشخصات ذیل اقدام نماید.

untitled

کلیه متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد و مدارک مناقصه و مزایده و ارائه پیشنهاد ظرف مدت 10 روز پس از درج به آدرس بزرگراه آیت اله سعیدی، چهاردانگه، پلاک 519 ساختمان مرکزی شهرداری، واحد امور قراردادها مراجعه نمایند. تلفن تماس: 5-55279294
توضیح: 1. هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه یا مزایده می باشد.
2. هزینه خرید اسناد مبلغ 500.000 ریال می باشد.
امور قراردادهای شهرداری چهاردانگه
آدرس: تهران, بزرگراه آیت اله سعیدی، چهاردانگه، پلاک 519 ساختمان مرکزی شهرداری، واحد امور قراردادها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.