تجدید مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی – گرگان

تجدید مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی – گرگان
مزایده گزار : سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان
 تاریخ: 1395/09/01
شماره آگهی :
 آدرس : استان گلستان

شرح آگهی

آگهی تجدید مزایده عمومی
سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان در نظر دارد بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی محدوده شهر گرگان (لمپوست ، استند) را برای مدت 24 ماه از طریق مزایده و بر مبنای قیمت پایه کارشناسی واگذار نماید. لذا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح فرهنگ و ارشاد اسلامی می توانند از تاریخ 95.9.1 تا 95.9.14 به امورمالی سازمان فرهنگی ورزشی به آدرس گرگان، چهار راه گل ها، خیابان شهید مصطفی خمینی (ره)، جنب شهرداری منطقه یک یا به سایت شهرداری گرگان قسمت مزایدات مراجعه و با رعایت شرایط مزایده، اسناد و مدارک مورد نظر را دریافت و نسبت به تکمیل تحویل اسناد تا پایان وقت اداری مورخ 95.9.14 در پاکت لاک و مهر شده به دبیرخانه سازمان فرهنگی ورزشی به آدرس فوق الاشاره اقدام نمایند.
شماره تماس : 01732160623-01732160622-01732126120
مهدی خسروی -مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان
آدرس و تلفن :گلستان, گلستان, گرگان، چهار راه گل ها، خیابان شهید مصطفی خمینی (ره)، جنب شهرداری منطقه یک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.