تجدید مزایده فروش 4 عدد تابلوی تبلیغاتی در امیرکلا

تجدید مزایده فروش 4 عدد تابلوی تبلیغاتی در امیرکلا
مزایده گزار : شهرداری امیرکلا
 تاریخ: 1395/11/16
شماره آگهی : نوبت اول
 آدرس : استان مازندران

شرح آگهی

اگهی تجدید مزایده
نوبت اول
شهرداری در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی شهر، 4 اصله تابلوی تبلیغاتی متعلق به خود را از طریق برگزاری مزایده به صورت اجاره واگذار نماید، لذا کانونهای تبلیغاتی واجد شرایط میتوانند پس از انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مزایده به واحد مالی شهرداری (امور قراردادها) مراجعه نمایند.
ضمناً شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.
سید مرتضی شفیعی – شهردار امیرکلا

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.