تجدید مزایده بهره برداری از یک بیلبورد تبلیغاتی – ایزدشهر

تجدید مزایده بهره برداری از یک بیلبورد تبلیغاتی – ایزدشهر
مزایده گزار : شهرداری ایزدشهر
 تاریخ: 1395/12/09
شماره آگهی :
 آدرس : استان مازندران

شرح آگهی

آگهی مزایده حضوری تجدید مزایده
دستگاه مزایده گزار شهرداری ایزدشهر
موضوع مزایده: 1- بهره برداری از یک بیلبورد تبلیغاتی 2- بهره برداری تبلیغاتی از دو طرف از یک دستگاه پل عابر پیاده
برآورد اولیه 1- 180.000.000 ریال 2- 648.000.000 ریال مجموع 828.000.000 ریال طبق مصوبه استاندار محترم
نوع تضمین شرکت در مزایده ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری ایزدشهر به مبلغ 44.000.000 ریال چهار میلیون و چهارصد هزار تومان اعتبار سه ماه از تاریخ صدور و یا وجه نقد واریز به حساب 77445 به نام شهرداری ایزدشهر و بانک تجارت
مهلت دریافت و تحویل اسناد مزایده از تاریخ 95.12.9 الی 95.12.15
تاریخ و محل ارسال اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 95.12.15
تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات (مزایده) روز سه شنبه ساعت 10/30 مورخ 95.12.17
برای اطلاعات بیشتر به پایگاه ملی مناقصات و یا سایت شهرداری ایزدشهر رجوع گردد.
تلفن 44536000-44534068
حسن یحیی پور شهردار ایزدشهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.