تجدید مزایده کلیه استندهای تبلیغاتی سطح شهر بافق

تجدید مزایده کلیه استندهای تبلیغاتی سطح شهر بافق
مزایده گزار : شهرداری بافق
 تاریخ: 1395/09/15
شماره آگهی :
 آدرس : استان یزد

شرح آگهی

آگهی تجدید مزایده عمومی
نام دستگاه مزایده گزار: شهرداری بافق
موضوع مزایده: واگذاری کلیه استندهای تبلیغاتی سطح شهر
سپرده شرکت در مزایده 100.000.000 ریال
زمان فروش و تحویل اسناد 95.9.15 لغایت 95.9.22
تلفن تماس 03532420200
نحوه خرید اسناد: به صورت اینترنتی در سایت شهرداری بافق به نشانی www.bafgh.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.