تجدید مزایده اجاره محل نصب تابلوها،استندهای تبلیغاتی- پاوه

تجدید مزایده اجاره محل نصب تابلوها،استندهای تبلیغاتی- پاوه
مزایده گزار :  شهرداری پاوه
 تاریخ: 1395/10/06
شماره آگهی : نوبت اول
 آدرس : استان کرمانشاه

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی

نوبت اول

شهرداری پاوه جهت انجام امور تبلیغاتی قصد اجاره عرصه محل نصب تابلوها یا استندهای تبلیغاتی و همچنین طرفین پل عابر پیاده رو را به مدت یکسال شمسی به کانون ها و شرکت های تبلیغاتی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طریق مزایده کتبی به بالاترین قیمت پیشنهادی با شرایط ذیل دارد.
لذا از کلیه متقاضیان مورد صلاحیت دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد با رعایت شرایط ذیل در ساعات اداری غیر از ایام تعطیل جهت شرکت در مزایده به واحد امور قراردادهای شهرداری پاوه واقع در میدان شهدا، خیابان امام محمد غزالی مراجعه و در موعد مقرر نسبت به ارائه پیشنهادات خود اقدام و پس از تکمیل و ثبت در دبیرخانه شهرداری آن را به واحد حراست تحویل یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 46122819-083 تماس حاصل نمایند.

untitled

شرایط:
۱- مزایده گذار : شهرداری پاوه .
۲- نوع سپرده : متقاضیان برای شرکت در تجدید مزایده بایستی مبلغی را به شرح جدول فوق الذکر به عنوان سپرده به صورت ضمانت نامهه بانکی یا فیش واریز وجه به حساب سپرده شهرداری را همراه با سایر اسناد مزایده به حراست شهرداری پاوه تحویل نمایند.
۳- محل دریافت اسناد : پاوه – میدان شهداء – خیابان امام محمد غزالی – واحد امور قراردادهای شهرداری پاوه
۴- مهلت دریافت اسناد : از تاریخ 95.10.06 تا تاریخ 95.10.12 از ساعت 7:30 الی 13:30
۵- محل تسلیم پیشنهادات : پاوه – میدان شهداء – خیابان امام محمد غزالی – واحد امور قراردادهای شهرداری پاوه
۶- مهلت قبول پیشنهادات : از تاریخ 95.10.13 تا تاریخ 95.10.22 از ساعت 7:30 الی 13:30
۷- بازگشایی پاکتها :روز پنج شنبه مورخ 95.10.23 راس ساعت 15 در محل شهرداری پاوه جلسه کمیسیون برگزار می گردد.
۸- شرایط شرکت در مزایده : متقاضیانی می توانند در این تجدید مزایده شرکت نمایند که دارای مجوز کانون از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند .
۹ – نوع مزایده: اجاره عرصه استندها یا تابلوهای تبلیغاتی و همچنین طرفین پل عابر پیاده رو
۱۰ – مدت اجاره : اجاره به مدت 12 ماه یا یک سال شمسی می باشد .
۱۱- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه به معامله در اسناد مزایده طبق مقررات و آئین نامه مالی شهرداری ها مندرج است.
۱۲- پیشنهادات بایستی به طور صریح و روشن و بدون لاک گرفتگی و خط خوردگی در پاکت ها باشد .
۱۳- برندگان اول و دوم تجدید مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۱۴-شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار و به درخواست های فاقد ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به حساب سپرده شهرداری ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۱۵-هزینه چاپ آگهی و کارشناسی اموال بر عهده برنده مزایده می باشد.
۱۶- آگهی مزایده در پایگاه اطلاع رسانی شهرداری پاوه به نشانی www.pavehcity.ir قابل رویت و دستیابی می باشد.
۱۷- برنده تجدید مزایده موظف است مبلغی را به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات قبل از انعقاد قرارداد به امور مالی شهرداری پاوه تحویل نماید.
18-برنده مزایده موظف است در مدت زمان قرارداد در هر ماه 3 عدد بنر شهرداری پاوه را بدون هیچ گونه قید و شرطی به صورت رایگان برروی استندهای تبلیغاتی در نقاط مختلف شهر نصب نماید.
19- محل تعیین نصب استندهای تبلیغاتی در نقاط مختلف شهر از اختیارات شهرداری پاوه می باشد.
روابط عمومی شهرداری پاوه
آدرس :کرمانشاه, میدان شهدا ، خیابان امام محمد غزالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.