مزایده بهره برداری از تبلیغات پل عابر پیاده در استان فارس

مزایده بهره برداری از تبلیغات پل عابر پیاده در استان فارس
مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس
 تاریخ: 1394/08/13
شماره آگهی: 94/41/57- نوبت اول
 آدرس : فارس ، شیراز – بلوار مدرس – حد فاصل پل غدیر و فضل آباد – جنب بانک تجارت , اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس – اتاق 407 .

شرح آگهی

متن آگهی مزایده
آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای
به شماره 94/41/57 ( نوبت اول )
موضوع مزایده : اجاره ساخت و نصب تابلو و بهره برداری تبلیغاتی بر پیشانی پل عابر پیاده جاده شیراز – سپیدان /شیراز – کازرون /شیراز – سروستان
تضمین شرکت در مزایده : برابر ارقام قید شده در اسناد مزایده بصورت فیش نقدی یا ضمانت نامه بانکی باشد .
مهلت دریافت اسناد : 94.8.24
محل دریافت اسناد : شیراز – بلوار مدرس – حد فاصل پل غدیر و فضل آباد – جنب بانک تجارت , اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس – اتاق 407 .
مهلت دریافت پیشنهادات : 94.9.4 آدرس فوق واحد دبیرخانه ( تا ساعت 10 )
زمان بازگشایی پیشنهادات : 94.9.4 آدرس فوق الذکر امور اداری ساعت 11 صبح
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس : 07137176241 تماس حاصل نمایند .
اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.