مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی ایستگاه اتوبوس در تبریز

مزایده واگذاری فضای تبلیغاتی ایستگاه اتوبوس در تبریز
مزایده  گزار: شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
 تاریخ: 1394/08/27
شماره آگهی :
 آدرس : آذربایجان شرقی، تبریز ،بلوار پنجم مرداد، اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز واحد امور قراردادها

شرح آگهی

آگهی مزایده
شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه در نظر دارد فضای تبلیغاتی سایه بان ایستگاه اتوبوس خود را در 11 گروه به مدت سه سال شمسی با قیمت پایه مشخص شده هر گروه به طور سالانه به شرح ذیل:

پک A  با قیمت پایه  به مبلغ 600.881.250 ریال مبلغ سپرده 12.717.625 ریال
پک B  با قیمت پایه  به مبلغ 358.612.500 ریال  مبلغ سپرده 7.872.250 ریال
پک C  با قیمت پایه  به مبلغ 657.684.375 ریال  مبلغ سپرده 13.853.688 ریال
پک D  با قیمت پایه  به مبلغ 672.056.250 ریال  مبلغ سپرده 14.141.125 ریال
پک E  با قیمت پایه  به مبلغ 692.587.500 ریال  مبلغ سپرده 14.551.750 ریال
پک F  با قیمت پایه  به مبلغ 659.737.500 ریال  مبلغ سپرده 13.894.750 ریال
پک G  با قیمت پایه  به مبلغ 847.256.250 ریال  مبلغ سپرده 17.645.125 ریال
پک H  با قیمت پایه به مبلغ 554.343.750 ریال  مبلغ سپرده 11.786.875 ریال
پک I  با قیمت پایه  به مبلغ 747.337.500 ریال  مبلغ سپرده 15.646.750 ریال
پک J  با قیمت پایه  به مبلغ 580.350.000 ریال  مبلغ سپرده 12.307.000 ریال
پک K  با قیمت پایه  به مبلغ 577.612.500 ریال  مبلغ سپرده 12.252.250 ریال

که با افزایش 15 درصد برای سال های دوم و سوم قرارداد از طریق مزایده کتبی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. لذا از شرکت ها و موسسات و کانون های تبلیغاتی که مجوز اکران تبلیغات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته باشند دعوت به عمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ اسناد مزایده از تاریخ نشر آگهی به غیر از ایام تعطیل رسمی لغایت آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخه 94.9.10 به نشانی : تبریز ، بلوار پنجم مرداد ، اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز، واحد امور قراردادها مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : 32671513 تماس حاصل نمایند .
الف: محل دریافت اسناد مزایده : تبریز ، بلوار پنجم مرداد ، اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز واحد امور قراردادها
ب: میزان سپرده و شماره حساب و یا ضمانتنامه بانکی هر گروه به شماره حساب 1006135007 نزد بانک شهر شعبه آزادی به نام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه یا ضمانتنامه بانکی برای هر گروه با اعتبار سه ماهه به نام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
ج: مهلت ارائه اسناد : از تاریخ نشر آگهی لغایت آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخه 94.9.10
د: زمان و مکان برگزاری مزایده : مورخه 94.9.10 ساعت 14.30 روز سه شنبه میدان پنجم مرداد ،اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
بدیهی است شرکت در مزایده به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده و آئین نامه معاملاتی شرکت واحد تبریز بوده و شرکت واحد با تصویر هیئت مدیره در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود . در ضمن مشروح شرایط عمومی مزایده در اسناد مزایده موجود می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.