تبلیغات خلاقانه شرکت آبرسانی شهری در آمریکا

تبلیغات خلاقانه شرکت آبرسانی شهری در آمریکا

تبلیغات خلاقانه درمصرف آب

مواظب باشیم آب فقط برای مصرف ما نیست ولازم است هرچیزرا به اندازه ی نیازمان  ودرست مصرف کنیم ، تا دوستانمون هم به اندازه کافی آب داشته باشند . این  بیلبورد تبلیغاتی خلاقانه پیغامی مبنی بر این دارد که قطره های آب ،نیاز زندگی ما هستند وبهتر است در مصرف آن صرفه جویی کنیم.واین تبلیغات خلاقانه شرکت آبرسانی شهری در آمریکاست همانطور که از نوع تبلیغات محیطی این بیلبورد مشخص است فضای کمی را برای استفاده ازتبلیغ خود به طور هنرمندانه اختصاص داده است و با این کار نشان داده است که خود نیز درتبلیغات اصراف نمیکند.وبهتر است از این تبلیغات خلاقانه که در مصرف آب به نمایش گذاشته شده الگو بگیریم.

آژانس تبلیغاتی: Sukle Advertising & Design، آمریکا، دنور
مدیر خلاقیت: Mike Sukle
مدیران هنری: Andy Dutlinger, Jeff Euteneuer
عکاس: Brian Mark
انتشار:جولای ۲۰۰۸

وتصاویر تبلیغاتی  هنرمندانه دیگری از نمونه های صرفه جویی

تبلیغات خلاقانه شرکت آبرسانی شهری در آمریکا                بیلبورد خلاقانه صرفه جوی در مصرف آب

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.