مزایده تبلیغات در داخل و بدنه اتوبوس های شهری قوچان

مزایده تبلیغات در داخل و بدنه اتوبوس های شهری قوچان
مزایده گزار : سازمان اتوبوسرانی قوچان و حومه
 تاریخ: 95/05/24
شماره آگهی :  –
 آدرس : خراسان رضوی ، –

شرح آگهی

آگهی مزایده
سازمان اتوبوسرانی قوچان و حومه در نظر دارد به استناد دویست و دهمین جلسه هیئت مدیره مورخه 95.4.2 نسبت به واگذاری تبلیغات داخل ، بدنه (دو طرف ، پشت) و مانیتورهای اتوبوس های شهر قوچان از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای به بخش خصوصی اقدام نماید . کلیه متقاضیان واجد شرایط از تاریخ آگهی به مدت ده روز با مراجعه به سازمان اتوبوسرانی قوچان به نشانی : بلوار مدرس ، مدرس جنوبی 6 و اخذ اسناد مزایده نسبت به شرکت در مزایده اقدام نمایند .
تلفن : 47217355-051

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.