مزایده واگذاری تبلیغات بدنه اتوبوس شهری در قائم شهر

مزایده واگذاری تبلیغات بدنه اتوبوس شهری در قائم شهر
مزایده گزار: سازمان اتوبوسرانی شهرداری قائم شهر
 تاریخ: 1394/03/18
شماره آگهی:
آدرس:  مازندران ، –

شرح آگهی

آگهی مزایده کتبی
سازمان اتوبوسرانی شهرداری قائم شهر در نظر دارد جهت تبلیغات بر روی بدنه بیرونی و داخلی اتوبوس از طریق مزایده کتبی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند به منظور کسب اطلاعات بیشتر همه روزه از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته به شماره تلفن 42216701-011 تماس حاصل نموده و به منظور دریافت اسناد مزایده به سازمان اتوبوسرانی شهرداری قائم شهر مراجعه نمایند .
مهدی حسن زاده – مدیر عامل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.