تابلو تبلیغاتی کانون سردفتران در کرج ساماندهی می شود

تابلو تبلیغاتی کانون سردفتران در کرج ساماندهی می شود

به همت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج و در راستای یکسان سازی تابلو کانون سردفتران، تابلوهای آن دسته از سردفترانی که خارج از حیطه قانون و مقررات عمل کرده اند، ساماندهی خواهد شد.

ساماندهی مدیریت سیما و منظر شهری و ارتقای کیفیت محیطی مولفه مهمی در شهرها محسوب می شود که نقش تاثیرگذاری را در توسعه جوامع ایفا می کند، از طرفی ساماندهی تابلوها و تبلیغات شهری در جهت ارتقای کیفی سیما و منظر شهری در این بخش مورد توجه جدی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج قرار دارد.

پیرو این مهم جلسه ای به منظور ساماندهی تابلوهای غیر مصوب کانون سردفتران در کلانشهر کرج برگزار و بنا شد بر اساس مکاتبات ارسالی از سوی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج ترتیب اثر لازم داده شود.

گفتنی است در راستای اجرای این طرح، تابلوهای آن دسته از سردفترانی که خارج از حیطه قانون و مقررات عمل کرده اند، ساماندهی خواهد شد، بدون شک رعایت قانون نصب از جهات مختلفی چون ابعاد تابلوها، حفظ و رعایت قوانین سیما و منظر شهری الزامی است.

در این جلسه پیشنهاد شد کارگروهی برای بازرسی از تابلوهای غیر مجاز دفاتر اسناد رسمی تشکیل و در خصوص اصلاح تابلوهای غیرمجاز اقدام کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.