مزایده بهره برداری از تابلو تبلیغاتی پیشانی پل عابر پیاده در فارس

مزایده بهره برداری از تابلو تبلیغاتی پیشانی پل عابر پیاده در فارس
مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس
 تاریخ: 1394/06/28
شماره آگهی: 94/41/45 نوبت اول
 آدرس : فارس ، –

شرح آگهی

آگهی مزایده
آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای به شماره94/41/45 نوبت اول
موضوع مزایده : اجازه ساخت ، نصب و بهره برداری از تابلو تبلیغاتی بر پیشانی پل عابر پیاده جاده شیراز – مرودشت -زرقان
تضمین شرکت در مزایده : 95.000.000 ریال بصورت فیش نقدی یا ضمانتنامه بانکی باشد .
مهلت دریافت اسناد : 94.07.7
محل دریافت اسناد : شیراز – بلوار مدرس – حدفاصل پل غدیر و فضل آباد – جنب بانک تجارت ، اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس – اتاق 407 .
مهلت دریافت پیشنهادات : 94.07.18 آدرس فوق واحد دبیرخانه (تا ساعت 14)
زمان بازگشایی پیشنهادات : 94.07.19 آدرس فوق الذکر ، امور اداری ساعت 10 صبح
شماره تماس : 07137176241
اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.