مزایده بهره برداری از تابلوهای پل عابر پیاده در استان فارس

مزایده بهره برداری از تابلوهای پل عابر پیاده در استان فارس
مزایده گزار : اداره کل حمل و نقل پایانه های استان فارس
 تاریخ: 95/03/03
شماره آگهی : 95/41/6 (مرحله دوم)
 آدرس : فارس ، شیراز ، بلوار مدرس – حدفاصل پل غدیر و فضل آباد -جنب بانک تجارت – اداره کل پایانه استان فارس – اتاق 407

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای به شماره 95/41/6 (مرحله دوم)
موضوع مزایده : اجازه بهره برداری از تابلو تبلیغاتی بر پیشانی پل عابر پیاده جاده شیراز – مرودشت و پایانه بار شیراز
تضمین شرکت در مزایده : 60/000/000 ریال به صورت فیش نقدی یا ضمانتنامه بانکی باشد .
مهلت دریافت اسناد : 95/03/11
محل دریافت اسناد : شیراز ، بلوار مدرس – حد فاصل پل غدیر و فضل آباد -جنب بانک تجارت – اداره کل پایانه استان فارس – اتاق 407
مهلت دریافت پیشنهادات: 95/03/20 به آدرس فوق ، واحد دبیرخانه ( تا ساعت 10 )
زمان بازگشایی پیشنهادات : 95/03/20 به آدرس فوق الذکر ، امور اداری ( ساعت 11 صبح )
اداره کل حمل و نقل پایانه های استان فارس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.