بیلبورد تبلیغاتی میدان ولیعصر محکوم به تغییر شد

بیلبورد تبلیغاتی میدان ولیعصر محکوم به تغییر شد

طی روزهای گذشته بیلبوردی در میدان ولیعصر تهران نصب شد که واکنش های زیادی را به همراه داشت.

در این دیوار نگاره، از تبلیغی و تصویری در خصوص حمایت از تیم ملی مورد استفاده قرار گرفته بود که 15 مرد در لباس و ظاهر اقوام مختلف ایرانی قرار داشت و این سؤال و واکنش را ایجاد کرد که چرا جای زنان خالی است.

به گزارش خبرگزاری محیطی، برای داشتن «یک ملت، یک ضربان» نیاز نبود همه حاضرین در بیلبورد تبلیغاتی برای حمایت از تیم ملی در میدان ولیعصر مرد باشند. اصلا چنین تابلویی چطور می توانست در بر گیرنده همه مردم ایران باشد؟ نهایت می شد 40 میلیون نفر از جماعت 80 میلیونی. طراحانش اما با این باور که فوتبال برای خانواده ها بد ست و آنها که حق ندارند بروند ورزشگاه، پس چرا باید در تابلوی حمایتی از تیم ملی هم حاضر باشند، به کلی نادیده گرفته شده بودند.

منطقی که تنها از این دوستان نزدیک به موسسه اوج بر می آید. آنها که ردیف های فرهنگی تحت نظرشان سر به فلک می کشد و تولیدات شان به ادعای خودشان متر کار فرهنگی انقلابی است اما مدام اشتباهاتی از این دست می کنند که حاصلش می شود چند تکه کردن مردم.

چیزی که در فرمایشات عالی ترین مقامات کشور هم نقد و سرزنش شده است. ولی همین گروه هم وقتی دید چنین تصویری با چه انتقاد تندی از سوی همه مردم روبرو شده است، ناچار و ناگزیر عقب نشینی کرد و حالا در خیابان های شهر بیلبورد بزرگی نصب است که واقعا نشان دهند هیجان 80 میلیون نفر است. حالا دیگر «یک ملت یک ضربان» در این تصویر جاری شده است. این حاصل همدلی برای داشتن یک حق است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.