مزایده واگذاری بیلبوردهای تبلیغاتی آزادراه تهران – کرج

مزایده واگذاری بیلبوردهای تبلیغاتی آزادراه تهران – کرج
مزایده گزار: اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان البرز
 تاریخ: 1394/04/20
شماره آگهی: نوبت دوم ، شماره 94/181
آدرس: البرز ، کرج ، رجائی شهر ، خیابان چهارم شرقی ، پلاک 11 ، طبقه دوم دبیرخانه کمیسیون اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی دو مرحله ای
واگذاری انجام امور تبلیغاتی تجاری و فرهنگی
مزایده شماره 94/181
موضوع : اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز در نظر دارد نسبت به واگذاری ساخت ، بازسازی ، نصب و بهره برداری 10 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی در محور آزادراه تهران – کرج (رفت و برگشت) از محدوده تیر روشنایی شماره 200 تا تیر روشنایی شماره 343 به صورت یکجا اقدام نماید .
متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده مراجعه نمایند .
سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است .
مهلت و محل دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز شنبه تاریخ 94.5.3 به آدرس : کرج ، رجائی شهر ، خیابان چهارم شرقی ، پلاک 11 ، طبقه دوم دبیرخانه کمیسیون اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز با در دست داشتن معرفی نامه و در قبال اخذ رسید
مهلت و محل ارائه پیشنهادات تا ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 94.5.15 به دبیرخانه کمیسیون در قبال اخذ رسید
تاریخ بازگشایی پاکات الف (اسناد) : ساعت 10 صبح شنبه مورخ 94.5.17
تاریخ بازگشایی پاکات ب (پیشنهادات) : ساعت 10 شنبه مورخ 94.5.24 در طبقه سوم اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.