مزایده بهره برداری تبلیغاتی از عرشه پل هوایی در فارس

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از عرشه پل هوایی در فارس
مزایده گزار: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز
 تاریخ: 1394/03/27
شماره آگهی: نوبت دوم
آدرس: فارس، خیابان انقلاب ، خیابان هدایت ، طبقه چهارم ، پارکینگ طبقاتی هدایت ، واحد قراردادها

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز در نظر دارد تعدادی از عرشه پلهای هوایی موجود را برای بهره برداری تبلیغاتی به صورت مجزا و جداگانه از طریق مزایده عمومی واگذار نماید . لذا کلیه اشخاص حقوقی دارای مجوز یا کانون های تبلیغاتی دارای مجوز از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر شیراز با توجه به موارد زیر برای اخذ اسناد مزایده به آدرس : خیابان انقلاب ،خیابان هدایت ، طبقه چهارم پارکینگ طبقاتی هدایت ، واحد قراردادها مراجعه نمایند . ضمنا در صورت نیاز به اطلاعات شماره تلفن 32346539 آماده پاسخگویی می باشد .
مدت اجاره : 2 سال کامل شمسی
مبلغ برآورد اجاره هر کدام از پل ها به صورت ماهیانه طبقه جدول پیوست اسناد
ارایه سپرده شرکت در مزایده هر بسته به صورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار 3 ماهه به نفع شهرداری که قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر باشد یا واریز نقدی به حساب سپرده 700785400212 نزد بانک شهر
مبلغ سپرده شرکت در مزایده هر بسته طبق جدول پیوست اسناد
هرگاه برندگان مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان ضبط خواهد شد .
سایر اطلاعات و جزییات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است .
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات مورخ 94.4.10 می باشد .
شهرداری در رد یا یک تمام پیشنهادها مختار می باشد .
کمیسیون در روز یکشنبه 94.4.13 در محل ساختمان معاونت اداری و مالی شهرداری واقع در ابتدای بولوار چمران برگزار می گردد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.