مزایده بهره برداری تبلیغاتی از پل های عابر پیاده در استان فارس

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از پل های عابر پیاده در استان فارس
مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس
 تاریخ: 1394/07/09
شماره آگهی: شماره94/41/43 نوبت دوم
 آدرس : فارس، شیراز – بلوار مدرس – حدفاصل پل غدیر و فضل آباد – جنب بانک تجارت ، اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس – اتاق 407

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای به شماره 94/41/43 نوبت دوم
موضوع مزایده : اجازه ساخت و نصب تابلو و بهره برداری تبلیغاتی بر پیشانی پل عابر پیاده جاده شیراز – سپیدان/ شیراز- کازرون/ شیراز- سروستان
تضمین شرکت در مزایده : برابر ارقام قید شده در اسناد مزایده به صورت فیش نقدی یا ضمانتنامه بانکی باشد.
مهلت دریافت اسناد : 94.7.18
محل دریافت اسناد : شیراز – بلوار مدرس – حدفاصل پل غدیر و فضل آباد – جنب بانک تجارت ، اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس – اتاق 407
مهلت دریافت پیشنهادات : 94.07.28 آدرس فوق واحد دبیرخانه (تا ساعت 14)
زمان بازگشایی پیشنهادات : 94.07.29 آدرس فوق الذکر ، امور اداری ساعت 10 صبح
شماره تماس : 07137176241
اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.