مزایده بهره برداری از دو سازه بیلبورد تبلیغاتی در قم

مزایده بهره برداری از دو سازه بیلبورد تبلیغاتی در قم
مزایده گزار: سازمان زیباسازی شهرداری قم
 تاریخ: 1394/03/23
شماره آگهی: نوبت اول
آدرس: قم، خیابان شهید طالقانی آذر ، کوچه 25

شرح آگهی

مزایده نوبت اول
سازمان زیباسازی شهرداری قم در نظر دارد امتیاز بهره برداری از دو سازه بیلبورد تبلیغاتی را به ابعاد 8*4 به مدت سه سال از طریق برگزاری مزایده به بخش خصوصی واگذار نماید .
لذا از کلیه کانونهای تبلیغاتی واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز جهت دریافت اسناد مزایده به سازمان زیباسازی شهرداری قم به آدرس : خیابان شهید طالقانی آذر ، کوچه 25 مراجعه و یا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 37722900 تماس حاصل فرمایند .
ضمنا سازمان در رد یا پذیرش هر یک از پیشنهادات مختار بوده و هزینه آگهی و کارشناسان به عهده برنده مزایده می باشد .
روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری قم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.