مزایده بهره برداری تبلیغاتی از تلویزیون شهری در زارچ

مزایده بهره برداری تبلیغاتی از تلویزیون شهری در زارچ
مزایده  گزار : شهرداری زارچ
 تاریخ: 1394/09/12
شماره آگهی : نوبت دوم
 آدرس : یزد ، –

شرح آگهی

فراخوان عمومی
شهرداری زارچ در نظر دارد ساخت , نصب و بهره برداری تبلیغاتی از یک دستگاه تلویزیون شهری را در یک یا چند نقطه از شهر زارچ به روش مشارکتی یا از طریق اجاره محل اجرا نماید.
لذا از سرمایه گذاران واجد الشرایط دعوت می گردد ظرف مدت 10 روز از تاریخ نشر آگهی به واحد حقوقی شهرداری مراجعه و پشنهادات خود را ارائه نمایند .
محمدرضا حفیظی – شهردار زارچ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.