مزایده بهره برداری از تلویزیون شهری در بابل

مزایده بهره برداری از تلویزیون شهری در بابل
مزایده  گزار: سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بابل
 تاریخ: 1394/06/12
شماره آگهی:
 آدرس : مازندران ، –

شرح آگهی

اصلاحیه
پیرو چاپ آگهی مزایده سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بابل در روزنامه رسالت مورخ 94.6.10 صفحه دوم نوبت دوم صحیح می باشد .
تاریخ انتشار: 94.6.12
سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بابل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.