مزایده بهره برداری از تلویزیون شهری در بابل

مزایده بهره برداری از تلویزیون شهری در بابل
مزایده  گزار: سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بابل
 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۲
شماره آگهی:
 آدرس : مازندران ، –

شرح آگهی

اصلاحیه
پیرو چاپ آگهی مزایده سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بابل در روزنامه رسالت مورخ ۹۴٫۶٫۱۰ صفحه دوم نوبت دوم صحیح می باشد .
تاریخ انتشار: ۹۴٫۶٫۱۲
سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بابل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.