مزایده بهره برداری از تلویزیون شهری در بابل

مزایده بهره برداری از تلویزیون شهری در بابل
مزایده گزار: سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بابل
 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۱۷
شماره آگهی: چاپ مرحله دوم
 آدرس : مازندران ، –

شرح آگهی

آگهی مزایده
چاپ مرحله دوم
سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بابل برابر درخواست شماره ۱۴۴۷ مورخ ۹۴٫۴٫۳ در نظر دارد مزایده ای با مشخصات ذیل برگزار نماید .
۱- موضوع مزایده : تهیه نصب و بهره برداری از تلویزیون شهری به مساحت تقریبی ۲۰ متر مربع
۲- مبلغ پایه اجاره بها ماهیانه براساس قیمت کارشناسی ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال برای سال اول و برای سالهای آتی به میزان ۲۰ درصد به اجاره بها سال گذشته افزوده می شود .
۳- مدت بهره برداری : ۵ سال شمسی
۴- کل مبلغ مزایده : ۲٫۹۴۶٫۸۷۳٫۶۰۰ ریال
۵- مبلغ تضمین شرکت در مزایده ۱۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است که می بایست به یکی از صورت های مشروحه زیر به دستگاه مزایده گذار تسلیم نماید .
رسید بانکی وجه مزبور به حساب سپرده سازمان پارکها و فضای سبز به شماره ۰۱۰۹۴۷۸۲۰۰۰۳ به نزد بانک ملی بابل
ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما
۶-سازمان در رد یا قبول پیشنهاد مختار است .
۵- متقاضیان از تاریخ آگهی می توانند به مدت ۱۰ روز همه روزه از محل مورد نظر بازدید به عمل آورند و جهت دریافت اسناد به سازمان پارکها و فضای سبز مراجعه نمایند .
۶- واجدین شرایط می بایست پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت ۱۲ روز سه شنبه مورخ ۹۴٫۵٫۲۷ به سازمان ارائه نمایند .
۷- تاریخ بازگشایی پاکات های دریافتی روز پنجشنبه مورخ ۹۴٫۵٫۲۹ می باشد .
۸- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به تلویزیون شهری در اسناد مزایده درج گردیده است .
۹- سپرده نفر اول و دوم و سوم مناقصه تا زمان عقد قرارداد نزد سازمان خواهد ماند و پس از عقد قرارداد نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد .
شماره تماس جهت کسب اطلاعات ۱۸-۳۲۳۱۹۶۱۶-۰۱۱ می باشد .

سعید خسروانی- مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بابل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.