مزایده بهره برداری از تابلو تبلیغاتی محور شیراز – مرودشت

مزایده بهره برداری از تابلو تبلیغاتی محور شیراز – مرودشت
مزایده  گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس
 تاریخ: 1394/06/03
شماره آگهی: شماره 94/41/35 نوبت اول
 آدرس : فارس، شیراز – بلوار مدرس – حدفاصل پل غدیر و فضل آباد – جنب بانک تجارت ، اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس – اتاق 407

شرح آگهی

آگهی مزایده
آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای به شماره 94/41/35 نوبت اول
موضوع مزایده : اجازه نصب بنر و بهره برداری از تابلو تبلیغاتی محور شیراز – مرودشت
تضمین شرکت در مزایده : 88.000.000 ریال بصورت فیش نقدی یا ضمانتنامه بانکی باشد .
مهلت دریافت اسناد : 94.06.12
محل دریافت اسناد : شیراز – بلوار مدرس – حدفاصل پل غدیر و فضل آباد – جنب بانک تجارت ، اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس – اتاق 407 و با مراجعه به سایت زیر
مهلت دریافت پیشنهادات : 94.04.19 آدرس فوق واحد دبیرخانه (تا ساعت 9 صبح)
زمان بازگشایی پیشنهادات : 94.06.19 آدرس فوق الذکر ، امور اداری ساعت 10 صبح
شماره تماس : 07137176241
اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.