مزایده بهره برداری از 4 دستگاه تابلوهای تبلیغاتی در تهران

مزایده بهره برداری از 4 دستگاه تابلوهای تبلیغاتی در تهران
مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران
 تاریخ: 1394/03/17
شماره آگهی: نوبت دوم
آدرس: تهران ، – ، خیابان شهید سپهبد قرنی ، خیابان شهید کلانتری غربی ، پلاک 80 ، روبروی سفارت لبنان ، طبقه اول ، اتاق 116

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای نوبت دوم
موضوع : واگذاری بهره برداری از 4 دستگاه تابلوی تبلیغاتی محور تهران لشکرک
زمان دریافت اسناد : 5 روز اداری پس از انتشار آخرین آگهی
نحوه دریافت اسناد : مراجعه حضوری به آدرس تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، خیابان شهید کلانتری غربی ، پلاک 80 ، روبروی سفارت لبنان ، طبقه اول اتاق 116 .
مهلت ارائه اسناد به مدت 10 روز از زمان انقضای دریافت اسناد
زمان بازگشایی پاکتها : پیشنهادات واصله در زمان مشخص شده در اسناد بازگشایی خواهند شد .
مبلغ واریزی جهت شرکت در مزایده مبلغ تضمین شرکت در مزایده 360.000.000 ریال می باشد .
محل تحویل اسناد : دبیرخانه کمیسیون ارزیابی معاملات به نشانی بالا
توضیح : در صورت مراجعه حضوری نماینده برای دریافت اسناد ارائه معرفی نامه رسمی شرکت الزامی می باشد .
روابط عمومی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.