مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی جاده شیراز – سپیدان

مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی جاده شیراز – سپیدان
مزایده گزار : اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس
 تاریخ: 1394/12/08
شماره آگهی : 94/41/73 ، نوبت اول
 آدرس : فارس ، شیراز – بلوار مدرس – حد فاصل پل غدیر و فضل آباد – جنب بانک تجارت ، اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس – اتاق 407

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای
به شماره 94/41/73 ، نوبت اول
موضوع مزایده : اجازه بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی جاده شیراز – سپیدان
تضمین شرکت در مزایده : 30.000.000 ریال به صورت فیش نقدی یا ضمانتنامه بانکی می باشد .
مهلت دریافت اسناد : 94.12.15
محل دریافت اسناد : شیراز – بلوار مدرس – حدفاصل پل غدیر و فضل آباد – جنب بانک تجارت ، اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس – اتاق 407
مهلت دریافت پیشنهادات : 94.12.25 آدرس فوق واحد دبیرخانه (تا ساعت 10)
زمان بازگشایی پیشنهادات : 94.12.25 آدرس فوق الذکر ، امور اداری ساعت 11 صبح
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره : 07137176241 تماس حاصل نمایید .
اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.