مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی شهر نقاب

مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی شهر نقاب
مزایده گزار : شهرداری نقاب
 تاریخ: 1394/10/30
شماره آگهی : نوبت دوم
 آدرس : خراسان رضوی ، –

شرح آگهی

آگهی واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر
شهرداری نقاب در نظر دارد بهره برداری از پرتابل ها و تابلوهای تبلیغاتی موجود در سطح شهر و همچنین نصب و راه اندازی تابلوهای تبلیغاتی جدید را به کانون های تبلیغاتی دارای مجوز واگذار نماید .
لذا متقاضیان می توانند از تاریخ چاپ آگهی به مدت ده روز به واحد مالی مراجعه و اسناد مزایده را دریافت نمایند .
کسب اطلاعات بیشتر : WWW.NEGHABCITY.IR

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.