مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در شیراز

مزایده اجاره بیلبورد تبلیغاتی در شیراز
مزایده گزار : شهرداری شیراز
 تاریخ: 1394/12/13
شماره آگهی : نوبت اول
 آدرس : فارس ، –

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی 977-94
نوبت اول : 94.12.13
نوبت دوم : 94.12.15
شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به اجاره نقاط واقع در بلوار دکتر حسابی ابتدای شهر صدرا ، بلوار دکتر حسابی ، ابتدای وحدت 1 ، خیابان ملاصدرا ، ابتدای خیابان هدایت جهت نصب 3 عدد بیلبورد تبلیغاتی و بهره برداری از آن از طریق مزایده عمومی واگذار نماید .
لذا از کلیه شرکت ها و کانون های تبلیغاتی دارای مجوز فعالیت تبلیغاتی معتبر از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مزایده به آدرس : ابتدای بلوار چمران – ساختمان معاونت اداری مالی شهرداری دبیرخانه اداره قراردادها مراجعه نمایند . ضمنا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن : 32283467 و 3-36261581 آماده پاسخگویی می باشد .
مبلغ اجاره برای 3 سال : 8.064.000.000 ریال
مدت اجاره : 3 سال کامل شمسی
ارائه سپرده شرکت در مزایده به میزان 403.200.000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماهه به نفع شهرداری و یا فیش واریز شده به حساب سپرده 700791888145 بانک شهر شعبه چمران به نام شهرداری شیراز
برندگان اول و دوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
سایر اطلاعات و جزییات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است .
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات ساعت 14/15 روز دوشنبه مورخ 94.12.24 می باشد .
تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 94.12.25 می باشد .
بدیهی است هزینه آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد .
روابط عمومی و بین الملل شهرداری شیراز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.