مزایده بهره برداری از استندهای تبلیغاتی ایزدشهر

مزایده بهره برداری از استندهای تبلیغاتی ایزدشهر
مزایده گزار : شهرداری ایزدشهر
 تاریخ: 1394/11/19
شماره آگهی : نوبت دوم
 آدرس : مازندران ، –

شرح آگهی

آگهی مزایده نوبت دوم
دستگاه مزایده گزار : شهرداری ایزدشهر
موضوع مزایده : بهره برداری از استندهای تبلیغاتی
برآورد اولیه : 900.000.000 ریال
نوع تضمین شرکت در مزایده : ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری ایزدشهر به مبلغ 45.000.000 ریال (چهل و پنج میلیون ریال) اعتبار سه ماه از تاریخ صدور و یا وجه نقد واریز به حساب 77445 به نام شهرداری ایزدشهر نزد بانک تجارت، داشتن پروانه فعالیت از وزارت ارشاد اسلامی برای کانون تبلیغاتی الزامی است .
مهلت و تحویل اسناد مزایده : از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز
آخرین تاریخ و محل ارسال اسناد مزایده : پایان وقت اداری مورخ 1394.11.28 شهرداری ایزدشهر
تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات (مزایده) : روز یکشنبه ساعت 11 مورخ 1394.12.02
برای اطلاع بیشتر به شهرداری ایزدشهر رجوع گردد .
تلفن : 44535111-44536000

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.