مزایده بهره برداری از بیلبورد و تلوزیون شهری در مشهد

مزایده بهره برداری از بیلبورد و تلوزیون شهری در مشهد
مزایده گزار: شهرداری مشهد
 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۲۶
شماره آگهی:
 آدرس :

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی شماره ۴۴ 
شهرداری مشهد در نظر دارد موضوعات ذیل را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت به عمل می آید .
آگهی مزایده عمومی شماره ۴۴ 

ردیف موضوع برگزار کننده مبلغ ضمانت نامه (ریال) آخرین مهلت تحویل پیشنهادات
 ۱ مزایده نوبت دوم بیلبوردهای تبلیغاتی سازمان میادین ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۳۹۴٫۰۵٫۲۸
۲ مزایده نوبت دوم بهره برداری از تلویزیون شهری میدان فلسطین سازمان میادین ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۳۹۴٫۰۵٫۲۹
۳ واگذاری حق امتیاز جمع آوری و بهره برداری از پسماندهای خشک محدوده شهرداری منطقه ۱۸ بجز ایستگاه های ثابت مبادله پسماند خشک به مدت سه سال کامل شمسی سازمان پسماند ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۳۹۴٫۰۵٫۳۱
۴ واگذاری حق امتیاز جمع آوری و بهره برداری از ایستگاههای پسماند خشک امامیه، حجاب، جاهدشهر و ثنایی بمدت سه سال کامل شمسی سازمان پسماند ۳۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۳۹۴٫۰۵٫۳۱
۵ فروش اقلام و اموال مستهلک و بلااستفاده سازمان سازمان پارکها ۸٫۱۰۱٫۲۵۰ ۱۳۹۴٫۰۵٫۳۱
۶ مزایده فروش لوازم مازاد بر نیاز و مستعمل سازمان سازمان عمران —– ۱۳۹۴٫۰۵٫۲۷

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت مناقصات و مزایدات شهرداری مشهد به آدرس : http://ets.mashhad.ir مراجعه نمایید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.