مزایده بهره برداری از بیلبورد و تلوزیون شهری در مشهد

مزایده بهره برداری از بیلبورد و تلوزیون شهری در مشهد
مزایده گزار: شهرداری مشهد
 تاریخ: 1394/05/26
شماره آگهی:
 آدرس :

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی شماره 44 
شهرداری مشهد در نظر دارد موضوعات ذیل را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت به عمل می آید .
آگهی مزایده عمومی شماره 44 

ردیف موضوع برگزار کننده مبلغ ضمانت نامه (ریال) آخرین مهلت تحویل پیشنهادات
 1 مزایده نوبت دوم بیلبوردهای تبلیغاتی سازمان میادین 500.000.000 1394.05.28
2 مزایده نوبت دوم بهره برداری از تلویزیون شهری میدان فلسطین سازمان میادین 500.000.000 1394.05.29
3 واگذاری حق امتیاز جمع آوری و بهره برداری از پسماندهای خشک محدوده شهرداری منطقه 18 بجز ایستگاه های ثابت مبادله پسماند خشک به مدت سه سال کامل شمسی سازمان پسماند 135.000.000 1394.05.31
4 واگذاری حق امتیاز جمع آوری و بهره برداری از ایستگاههای پسماند خشک امامیه، حجاب، جاهدشهر و ثنایی بمدت سه سال کامل شمسی سازمان پسماند 305.000.000 1394.05.31
5 فروش اقلام و اموال مستهلک و بلااستفاده سازمان سازمان پارکها 8.101.250 1394.05.31
6 مزایده فروش لوازم مازاد بر نیاز و مستعمل سازمان سازمان عمران —– 1394.05.27

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت مناقصات و مزایدات شهرداری مشهد به آدرس : http://ets.mashhad.ir مراجعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.