مزایده نصب بنر و بهره برداری از تابلو تبلیغاتی در استان فارس

مزایده نصب بنر و بهره برداری از تابلو تبلیغاتی در استان فارس
مزایده گزار: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس
 تاریخ: 1394/03/17
شماره آگهی: 94/41/15 نوبت اول
آدرس: فارس، شیراز- بلوار مدرس- حدفاصل پل غدیر و فضل آباد – جنب بانک تجارت- اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس- اتاق 407

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای
به شماره 94.41.15 (نوبت اول)
وضوع مزایده : اجازه نصب بنر و بهرده برداری از تابلو تبلیغاتی محور شیراز- مرودشت
تضمنی شرکت در مزایده : 44.000.000 ریال بصورت فیش نقدی یا ضمانتنامه بانکی می باشد.
مهلت دریافت اسناد : 94.3.25
محل دریافت اسناد : شیراز- بلوار مدرس- حدفاصل پل غدیر و فضل آباد – جنب بانک تجارت- اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس- اتاق 407
مهلت دریافت پیشنهادات :94.4.4  ، آدرس فوق واحد دبیرخانه (تا ساعت 13 صبح)
زمان بازگشایی پیشنهادات : 94.4.6 ، آدرس فوق الذکر، امور اداری (ساعت 11 صبح)
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس07137176241 تماس حاصل نمایید.
اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.