پیشنهاد برنامه راهبردی برای سازمان زیباسازی اصفهان

پیشنهاد برنامه راهبردی برای سازمان زیباسازی اصفهان

رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: هر گونه زیباسازی در اصفهان صرفاً به سلیقه مدیران وقت اتفاق افتاده است و هیچ همخوانی با پیشینه، فرهنگ و تاریخ این شهر ندارد و همان کارهایی را که در دیگر شهرها و روستاها شاهد هستیم، در اصفهان نیز دیده می‌شود.

نصیر ملت در خصوص «طرح جامع زیباسازی شهراصفهان» که از سوی تعدادی از اعضای شورا به شهرداری پیشنهاد شده است، اظهارکرد: این طرح به منظور تهیه برنامه راهبردی برای سازمان زیباسازی پیشنهاد شده است.

وی با بیان اینکه طرح جامع زیباسازی در سه بخش نورپردازی، مبلمان شهری و هنر و گرافیک شهری و تبلیغات محیطی در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: قصد داریم با تهیه طرح جامع، همه زیرمجموعه‌های شهرداری برای هر گونه فعالیت در حوزه زیباسازی شهر ملزم به اجرای این طرح راهبردی شوند.

رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه سال‌هاست که نگاه‌های پراکنده‌ای بر زیباسازی شهر حاکم بوده است، افزود: این امر منجر به ایجاد هرگونه زیباسازی شده که صرفاً به سلیقه مدیران وقت اتفاق افتاده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.