اصلاحیه مزایده بهره برداری از تلوزیون های شهری در بابل

اصلاحیه مزایده بهره برداری از تلوزیون های شهری در بابل
مزایده گزار: شهرداری بابل
 تاریخ: 1394/01/20
شماره آگهی:
آدرس: مازندران، –

شرح آگهی

اصلاحیه آگهی مزایده عمومی 
 شهرداری بابل 
در اگهی مزایده عمومی شهرداری بابل مورخ 94.1.19 با موضوع تهیه نصب و بهره برداری ازتلوزیون های شهری مبلغ پایه کارشناسی برای کل موضوع مزایده بصورت ماهیانه و برای سال اول بهره برداری صحیح می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.