مناقصه احداث پل عابر پیاده در شهر قدس

مناقصه احداث پل عابر پیاده در شهر قدس
مناقصه گزار: شهرداری شهر قدس
 تاریخ: 1394/03/26
شماره آگهی: نوبت دوم
آدرس: تهران، شهر قدس ، بلوار 45 متری انقلاب اسلامی ، ساختمان مرکزی شهرداری قدس ، طبقه سوم

شرح آگهی

مناقصه عمومی
شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه های ذیل :
1- احداث پل مکانیزه عابر پیاده با برآورد اولیه 10.000.000.000 ریال
2- تکمیل کانال آیرین با برآورد اولیه 5.000.000.000 ریال
از طریق مناقصه عمومی و عقد پیمان با پیمانکار حائز صلاحیت ( شرکتهای دارای رتبه بندی مرتبط ) اقدام نماید .
شرکت های متقاضی می توانند ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد شد با مراجعه به امور قراردادهای شهرداری واقع در شهر قدس ، بلوار 45 متری انقلاب اسلامی ساختمان مرکزی شهرداری قدس ، طبقه سوم با ارائه اصل رتبه بندی و معرفی نامه نسبت به دریافت و تحویل اسناد مناقصه اقدام نمایند .
خرید اسناد مناقصه به مبلغ 300.000 ریال قابل واریز به حساب 700786027345 بانک شهر شعبه شهر قدس
سپرده شرکت در مناقصه معادل 5 درصد برآورد اولیه می باشد .
سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمی گردد .
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است .
هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه است .
رعایت ظرفیت کار مجاز از سوی پیمانکاران الزامی می باشد .
پرداخت مبلغ قرارداد به صورت 50 درصد نقد و 50 درصد تهاتر می باشد .
روابط عمومی شهرداری شهر قدس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.