مزایده اجاره لایت باکس تبلیغاتی در خرم آباد

مزایده اجاره لایت باکس تبلیغاتی در خرم آباد
مزایده گزار : سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری خرم آباد
 تاریخ: 1394/10/07
شماره آگهی : نوبت اول
 آدرس : لرستان، خرم آباد ، خیابان امام خمینی سبزه میدان ، خیابان مجاهدین اسلام ،نرسیده به سه راه میر ملاس

شرح آگهی

آگهی نوبت اول
سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری خرم آباد به استناد دویست و شصت و هفتمین جلسه هیئت مدیره و براساس ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری ساخت ، نصب و اجاره 35 عدد اسکرول لایت باکس در سطح شهر را ازطریق مزایده عمومی به مدت 3 سال به بخش خصوصی واگذار نماید . لذا متقاضیان می توانند با واریز مبلغ 90.000.000 ریال بابت 35 اسکرول لایت باکس به حساب سپرده شماره 100786764141 بانک شهر شعبه انقلاب به نام سازمان میادین پیشنهادات خود را همراه فیش واریزی به مدت ده روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم در پاکت های در بسته به دبیرخانه سازمان میادین واقع در خیابان امام خمینی سبزه میدان ، خیابان مجاهدین اسلام ،نرسیده به سه راه میر ملاس تحویل نمایند .
ضمنا جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده به دبیرخانه سازمان میادین مراجعه نمایند . در صورتی که برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع سازمان ضبط خواهد شد .
سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.