مزایده اجاره سازه های تبلیغاتی در شهر نور

مزایده اجاره سازه های تبلیغاتی در شهر نور
مزایده  گزار : شهرداری نور
 تاریخ: 95/06/04
شماره آگهی : نوبت اول
 آدرس : مازندران ، –

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی
شهرداری نور درنظر دارد 3 نقطه از شهر نور را جهت نصب سازه تبلیغاتی از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره واگذار نماید . لذا کلیه اشخاص و شرکت های واجد شرایط صلاحیت می توانند حداکثر 7 روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به واحد املاک شهرداری نور مراجعه نمایند .
ضمنا هزینه کارشناسی و درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .
انتشار نوبت اول آگهی مزایده در تاریخ 95.6.4
انتشار نوبت دوم آگهی مزایده در تاریخ 95.6.10
سید صابر سجادی -شهردار نور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.