مزایده اجاره تابلو تبلیغاتی در جاده شیراز – سروستان

مزایده اجاره تابلو تبلیغاتی در جاده شیراز – سروستان
مزایده گزار : اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس
 تاریخ: 1394/10/19
شماره آگهی : شماره 94/41/66 ، نوبت دوم
 آدرس : فارس، شیراز – بلوار مدرس – حدفاصل پل غدیر و فضل آباد – جنب بانک تجارت ، اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس – اتاق 407

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای به شماره 94/41/66 نوبت دوم
موضوع مزایده : اجاره بهره برداری از تابلو تبلیغاتی جاده شیراز – سروستان
تضمین شرکت در مزایده : 30.000.000 ریال به صورت فیش نقدی یا ضمانتنامه بانکی باشد .
مهلت دریافت اسناد : 94.10.27
محل دریافت اسناد : شیراز – بلوار مدرس – حدفاصل پل غدیر و فضل آباد – جنب بانک تجارت ، اداره کل حمل و نقل و پایانه های فارس – اتاق 407
مهلت دریافت پیشنهادات : 94.11.10 آدرس فوق الذکر واحد دبیرخانه (تا ساعت 10)
زمان بازگشایی پیشنهادات : 94.11.10 آدرس فوق الذکر ، امور اداری ساعت 11 صبح
شماره تماس : 07137176241
اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان فارس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.